Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 21, Sayı 4
Orijinal Araştırma
SANTRAL SİNİR SİTEMİ İNFEKSİYONLARI: ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Muammer ZIVALOĞLU, Necla TÜLEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KONYA BÖLGESİNDE HEPATİT C VİRUSU GENOTİP DAĞILIMI
Onur URAL, Uğur ARSLAN, Duygu FINDIK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İZMİR'DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI
Pınar AKINCI, İmre ALTUĞLU, Rüçhan SERTÖZ, Ayşın ZEYTİNOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE – DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI
Semra KURUTEPE, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Hörü GAZİ, Aslı TEKER, Beril ÖZBAKKALOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA TİGESİKLİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Yasemin ZER, F. Ebru ÖZGÜR AKIN, Mustafa NAMIDURU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

NİTROFURANTOİNİN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ
Hüsnü PULLUKÇU, Şöhret AYDEMİR, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Feriha ÇİLLİ, Sercan ULUSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

CANDIDA TÜRLERİNİN IN VITRO HEMOLİTİK AKTİVİTESİ
Tuncer ÖZEKİNCİ, Nezahat AKPOLAT, Mahmut METE, Selahattin ATMACA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
HERPES B VİRÜS (MAYMUN HERPES) İNFEKSİYONU
Yusuf ÖZBAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BAĞIŞIKLAMANIN EKONOMİK ANALİZİ
Şafak TANER GÜRSOY, Zeliha Aslı ÖCEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
DOKSİSİKLİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ÖZOFAJİT
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Onur URAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim