Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 17, Sayı 3
Orijinal Araştırma
YERSINIA ENTEROCOLITICA VE YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS'İN ÇEŞİTLİ İNFEKSİYONLARDAKİ ROLÜ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARI
Mustafa BERKTAŞ, M. Güzel KURTOĞLU, Hamza BOZKURT, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Yasemin BAYRAM, Nihat KUTLUAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIM ATAKLARINDA CHLAMYDIA PNEUMONIAE' NİN ARAŞTIRILMASI
Ayşegül UYAR, Mustafa UYAR, Aynur KARADENİZLİ, Recep BİNGÖL, Figen PEKÜN, Haydar ÖZTÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TSK REHABİLİTASYON MERKEZİ'NDE 2001 YILI İÇİNDE GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdullah KILIÇ, Salim GÖKTEPE, Süleyman CEYLAN, Rıdvan ALACA, Tunçer HAZNEDAROĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANAEROP BAKTERİLERDE β-LAKTAMAZ AKTİVİTESİNİN VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ AGAR DİLÜSYON VE E TEST YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
Esvet MUTLU, Mine YÜCESOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TAŞIYICILIĞI
M. Güzel KURTOĞLU, Mustafa BERKTAŞ, Hamza BOZKURT, Yasemin BAYRAM, Selma GÜLMEZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ASKERİ PERSONELDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI PREVALANSI
Aydan ÖZKÜTÜK, Seval ÖZDEMİR, Cem ERGON, Nuran YULUĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA VANKOMİSİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
Alpay AZAP, Funda ERGİN TİMURKAYNAK, Emine KURU İNCİ, Hande ARSLAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN YARA VE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Aydın ÇİFTÇİ, Sebahat AKSARAY, Salih CESUR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İKİ YILLIK KAN KÜLTÜR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Melek DEMİR, İlknur KALELİ, Nural CEVAHİR, Ergun METE, Mustafa ŞENGÜL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OTOMATİZE KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN BAKTERİLER İÇİN DİREKT VE STANDART DİSK DİFÜZYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İdris ŞAHİN, İrfan ŞENCAN, Demet KAYA, Şükrü ÖKSÜZ, Aynur GÜLCAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOK İLACA DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ SEKONDER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK SONUÇLARI
Özlem TANSEL, Pelin YÜKSEL, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TRANSURETRAL PROSTATEKTOMİ SONRASI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
M. Kemal ATİKELER, Zülal AŞCI TORAMAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİKOBAKTERİYOLOJİK ÖRNEKLERİN DİREKT PREPARAT VE KÜLTÜR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nuran DELİALİOĞLU, Gönül ASLAN, Candan ÖZTÜRK, Feza OTAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CANDIDA TÜRLERİNİN BAZI ANTİFUNGALLERE DUYARLILIKLARININ VE FOSFOLİPAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sema KEÇELİ, Fatma BUDAK, Gülden SÖNMEZ TAMER, Ayşe WILLKE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

VIVO AND IN VITRO EFFECT OF CLARITHROMYCIN ON TOXOPLASMA GONDII
Hande DAĞCI, Çiler AKISÜ, Ahmet ÜNER, Ümit AKSOY, Şebnem ÜSTÜN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GASTRO-İNTESTİNAL YAKINMASI OLAN HASTALARDA GRAM BOYAMA, ÜREAZ VE KÜLTÜR TESTLERİ İLE HELICOBACTER PYLORI VARLIĞININ BELİRLENMESİ
Neşe KAKLIKKAYA, Kıvanç ÇUBUKÇU, Yelda YAZICI, Orhan ÖZGÜR, Abdülkadir REİS, Hayriye BALTAOĞLU, Faruk AYDIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HELICOBACTER PYLORI 'NİN İZOLASYONUNDA DÖRT FARKLI TAŞIMA ORTAMININ KARŞILAŞTIRILMASI
Fetiye KOLAYLI, Aynur KARADENİZLİ, Altay ÇELEBİ,Ömer ŞENTÜRK, Recep BİNGÖL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BAKTERİYÜRİ VE PİYÜRİ SAPTANMASINDA KULLANILAN İKİ YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Birgül KAÇMAZ, Nedim SULTAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA IgG AVİDİTE TESTİNİN DEĞERİ
Selda SAYIN KUTLU, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İLK PARENTERAL STREPTOGRAMİN: KİNOPRİSTİN / DALFOPRİSTİN
Şafak ERMERTCAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
LISTERIA MONOCYTOGENES MENINGITIS: AN ADULT CASE SUCCESSFULLY TREATED WITH THE COMBINATION OF RIFAMPIN AND AMPICILLIN
S. Sırrı KILIÇ, İlhami ÇELIK, Ahmet KALKAN, Ali Osman KILIÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ABORTUSLA SONUÇLANAN İKİ İNSAN BRUSELLOZ OLGUSU
Kamuran SAYILIR, Selda SAYIN KUTLU, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Başak DOKUZOĞUZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS'A BAĞLI DALAK APSESİ: BİR OLGU SUNUMU
H. İsmail SARI, Bilgehan AYGEN, Orhan YILDIZ, Duygu EŞEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SUÇİÇEĞİ İNFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN PURPURA FULMİNANS: OLGU SUNUMU
Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERİLİ, Yeşim ERGÜDENLER, Fatih SUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PLASMODIUM FALCIPARUM' A BAĞLI BİR SITMA OLGUSU
Pamir GÜLEZ, Murat HIZARCIOĞLU, Ertan KAYSERİLİ, Fatih SUN, Abdullah CANBAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim