Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4
7 makale bulundu.
 • CANDIDA SUŞLARINDA FARKLI YÖNTEMLERLE SLIME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
       Nural CEVAHİR, Melek DEMİR, Ergun METE, İlknur KALELİ
 • TERBİNAFİN İLE FLUKONAZOL KOMBİNASYONUNUN CANDIDA ALBICANS KÖKENLERİNE KARŞI IN VITRO ETKİSİ
       A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
 • CANDIDA TÜRLERİNİN BAZI ANTİFUNGALLERE DUYARLILIKLARININ VE FOSFOLİPAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Sema KEÇELİ1, Fatma BUDAK1, Gülden SÖNMEZ TAMER1, Ayşe WILLKE2
 • HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ NÖTROPENİK ATEŞLİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif ŞAHİN1, Gülden ERSÖZ1, Feza OTAĞ2, Özlem KANDEMİR1, Naci TİFTİK3, Ali KAYA1, Atilla YALÇIN3
 • 2002-2005 YILLARI ARASINDA KAN ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN CANDIDA TÜRLERİ
       Uğur ARSLAN, Elif Bilge UYSAL, Ferhat IŞIK, İnci TUNCER, Duygu FINDIK
 • ORAL KANDİDOZLU VE SAĞLIKLI BİREYLERDEN SOYUTLANAN CANDIDA ALBICANS SUŞLARINDA FOSFOLİPAZ VE ESTERAZ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN
 • FARKLI KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KOAGÜLAZ-NEGATİF STAFİLOKOKLARIN SLIME FAKTÖR ÜRETİMLERİNİN VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
       Nuray YILDIRIM1, İ. Yavuz SEZEN1, Nurittin ARDIÇ2, Çiğdem İLERİ1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim