Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2
67 makale bulundu.
 • TÜRKİYE'DE ENDER GÖRÜLEN BİR FİLARİA İNFEKSİYONU OLGUSU: ONCHOCERCA VOLVULUS İNFEKSİYONU
       Selvinaz ÖZKARA, Sarper IŞIKSEL, Güray KILIÇ
 • BAKTERİ-KANSER İLİŞKİSİ
       Tansu YAMAZHAN, Mürşide TUNÇEL
 • TEKRARLAYAN İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDA KONAĞA AİT RİSK FAKTÖRLERİ
       Nurgül CERAN, Serda GÜLSÜN, Naz OĞUZOĞLU, İlknur ERDEM, Asuman Ş. İNAN, Derya Ö. ENGİN, Paşa GÖKTAŞ
 • ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİ: 2003 YILI VERİLERİ
       Abdurrahman KİREMİTÇİ1, Gül DURMAZ1, Yurdanur AKGÜN1, Nuri KİRAZ1, Aşkın AYBEY1, Birgül YELKEN2
 • CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMLARI
       Mustafa NAMIDURU1, İlkay KARAOĞLAN1, Sıtkı GÖKSU2, Öner DİKENSOY3, Murat KARAOĞLAN4
 • KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN AEROP BAKTERİLERİN PEKSİGANANA IN VITRO DUYARLILIĞI
       Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Mehmet ÜNLÜ, Mustafa Zahir BAKICI, Ayşe ŞAHİN
 • SIK KAN BAĞIŞLAYAN KAN VERİCİLERİNDE İNFEKSİYON GÖSTERGELERİ
       Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Hüsnü PULLUKÇU1, İmre ALTUĞLU1, Aysu KARADOĞAN2, Yeşim AYDINOK3
 • YERSINIA ENTEROCOLITICA VE YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS'İN ÇEŞİTLİ İNFEKSİYONLARDAKİ ROLÜ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARI
       Mustafa BERKTAŞ1, M. Güzel KURTOĞLU2, Hamza BOZKURT1, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU1, Yasemin BAYRAM1, Nihat KUTLUAY1
 • TSK REHABİLİTASYON MERKEZİ'NDE 2001 YILI İÇİNDE GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Abdullah KILIÇ1, Salim GÖKTEPE2, Süleyman CEYLAN3, Rıdvan ALACA2, Tunçer HAZNEDAROĞLU2
 • ANAEROP BAKTERİLERDE β-LAKTAMAZ AKTİVİTESİNİN VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ AGAR DİLÜSYON VE E TEST YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
       Esvet MUTLU, Mine YÜCESOY
 • YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN YARA VE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
       Aydın ÇİFTÇİ1, Sebahat AKSARAY2, Salih CESUR3
 • EVALUATION OF DIRECT AND STANDARD ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING METHODS ON SOME BACTERIA ISOLATED FROM AUTOMATED BLOOD CULTURES
       İdris ŞAHİN1, İrfan ŞENCAN2, Demet KAYA1, Şükrü ÖKSÜZ1, Aynur GÜLCAN1
 • TRANSURETRAL PROSTATEKTOMİ SONRASI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
       M. Kemal ATİKELER1, Zülal AŞCI TORAMAN2
 • TOXOPLASMA GONDII ÜZERİNE KLARİTROMİSİNİN IN VIVO VE IN VITRO ETKİSİ
       Hande DAĞCI1, Çiler AKISÜ2, Ahmet ÜNER1, Ümit AKSOY2, Şebnem ÜSTÜN3
 • BAKTERİYÜRİ VE PİYÜRİ SAPTANMASINDA KULLANILAN İKİ YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Birgül KAÇMAZ1, Nedim SULTAN2
 • İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA IgG AVİDİTE TESTİNİN DEĞERİ
       Selda SAYIN KUTLU, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ
 • İLK PARENTERAL STREPTOGRAMİN: KİNOPRİSTİN / DALFOPRİSTİN
       Şafak ERMERTCAN
 • YAŞLI HASTALARDAKİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Esra TANYEL, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Necla TÜLEK, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
 • NORMALDE STERİL ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE IN-VITRO DUYARLILIKLARI: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Hüsnü PULLUKÇU1, Şöhret AYDEMİR2, Ajda TURHAN2, Alper TÜNGER2, Mehmet Ali ÖZİNEL2, Sercan ULUSOY1
 • HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ NÖTROPENİK ATEŞLİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif ŞAHİN1, Gülden ERSÖZ1, Feza OTAĞ2, Özlem KANDEMİR1, Naci TİFTİK3, Ali KAYA1, Atilla YALÇIN3
 • İKİ YENİ PROTEİN SENTEZ İNHİBİTÖRÜ: LİNEZOLİT VE STREPTOGRAMİNLER (KİNOPRİSTİN/DALFOPRUSTİN)
       Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK, Davut ÖZDEMİR
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİ, ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
       Burçin ÖZER1, Müşerref TATMAN-OTKUN2, Dilek MEMİŞ3, Metin OTKUN2
 • GEBELERDE SAPTANAN VAJİNAL İNFEKSİYON ETKENLERİNİN DAĞILIMI
       Arzu KARADUMAN1, Funda DOĞRUMAN AL2, Gönül AKSU3, Ali HABERAL4
 • METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU BİR NOZOKOMİYAL ENTEROKOLİT OLGUSU
       Mürüvvet DOĞUKAN1, Yusuf YAKUPOĞULLARI1, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU2, Ebru KORKMAZ1, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU2, Ahmet KİZİRGİL1, Mustafa YILMAZ1
 • İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GELİŞEN İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Çağrı BÜKE1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Meltem TAŞBAKAN1, Tansu YAMAZHAN1, Bilgin ARDA1, M. Ali ÖZİNEL2, Fehmi AKÇİÇEK3, Sercan ULUSOY1
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özgen KÖSEOĞLU-ESER1, Sesin KOCAGÖZ2, Alper ERGİN3, Belgin ALTUN4, Gülşen HASÇELİK1
 • BİR REHABİLİTASYON MERKEZİNDE GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Kenan ŞENER1, Abdullah KILIÇ2, Cengiz Han AÇIKEL3, Tuğba BOZKURT1
 • KATETERLE İLİŞKİLİ BAKTERİYEMİDE VÜCUT FLORASININ ÖNEMİ
       Suat ÜNVER, Enes Murat ATASOYU, T. Rıfkı EVRENKAYA, Nurittin ARDIÇ, Mustafa ÖZYURT, Oral ÖNCÜL, M. Yaşar TÜLBEK
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI'NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
       Emel YILMAZ, Cüneyt ÖZAKIN, Melda SINIRTAŞ, Suna GEDİKOĞLU
 • ÇOĞUL DİRENÇLİ ACINETOBACTER KÖKENLERİNDE AMPİSİLİN/SULBAKTAM – SİPROFLOKSASİN, AMPİSİLİN/SULBAKTAM - AMİKASİN, İMİPENEM – SİPROFLOKSASİN, İMİPENEM - AMİKASİN KOMBİNASYONLARININ IN VITRO ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Aslı Gamze ŞENER, Meral TÜRK, İlhan AFŞAR, Metin TÜRKER
 • SHEWANELLA PUTREFACIENS'E BAĞLI YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONU GELİŞEN BİR OLGU
       Tansu YAMAZHAN1, Bilgin ARDA1, Şöhret AYDEMİR2, Serpil OĞUZ1, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Sercan ULUSOY1
 • İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE FLOROKİNOLON DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
       Fethiye Ferda YILMAZ, Şafak ERMERTCAN
 • C GRUBU STREPTOKOK MENİNJİTİ: OLGU SUNUMU
       Onur ÖZGENÇ, Meltem AVCI, Ayten COŞKUNER, Alpay ARI, Şenay ÖZTÜRK, Neşe İNAN
 • KOBAYLARDA PENİSİLİNE DİRENÇLİ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE İLE OLUŞTURULAN PNÖMONİ MODELİNDE AMOKSİSİLİN VE LEVOFLOKSASİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Nevriye GÖNÜLLÜ1, Ömer KÜÇÜKBASMACI1, Özden BÜYÜKBABA BORAL2, Tolga ÖĞÜT2, Mine ANĞ-KÜÇÜKER2
 • BAKTERİ NEDENLİ DERİ İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ali Haydar PARLAK1, İdris ŞAHİN2, Ayşe KAVAK1, Şükrü ÖKSÜZ2, Elif ÖZTÜRK2, Demet KAYA2
 • KAN KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR I
       Gülhan VARDAR-ÜNLÜ1, Mehmet ÜNLÜ1, Mustafa Zahir BAKICI1, Deniz GÜR2
 • HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA İMİPENEM VE MEROPENEM DUYARLILIĞI
       Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY1, Aynur TOPKAYA2, Naz OĞUZOĞLU1, Metin KÜÇÜKERCAN2 Serpil AKIN ERTEM1, Paşa GÖKTAŞ1
 • HASTANE KAYNAKLI BİR AKUT HEPATİT-C OLGUSU
       Neşe DEMİRTÜRK
 • MİKOBAKTERİLERİN TANISINDA, TANIMLANMASINDA VE İLA‚ DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN MOLEKÜLER YÖNTEMLER
       Nuran ESEN
 • HEMATOLOJİK MALİGNENSİLİ HASTALARDA VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK VE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS KOLONİZASYON SIKLIĞI VE ERADİKASYONU
       Gül DURMAZ1, Vahap ASLAN2, Birsen KANAN1, Tercan US1, Zafer GÜLBAŞ2, Yurdanur AKGÜN1
 • HASTANE KAYNAKLI GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLAR
       Mehmet Faruk GEYİK, Ömer Faruk KÖKOĞLU, Hasan UÇMAK, M. Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Celal AYAZ
 • ŞANT İNFEKSİYONUNA BAÚLI MENİNJİTE NEDEN OLAN BİR GEMELLA MORBILLORUM KÖKENİ
       Hrisi BAHAR1, Müzeyyen MAMAL TORUN1, Aysel KARATAŞ1, Pamir ERDİNÇLER2
 • LISTERIA MONOCYTOGENES MENİNJİTLERİ: BİR OLGU NEDENİYLE
       Mine ERDENİZMENLİ1, Nur YAPAR1, Ali ANNAGÜR1, Zeynep GÜLAY2, Nedim ÇAKIR1, Ayşe YÜCE1
 • BRUCELLA ABORTUS'A BAĞLI VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT İNFEKSİYONU VE SUBKUTANÖZ APSE
       Özlem TANSEL, Filiz AKATA, Nadereh SHOKRY, Hatice GEZİCİ, Metin OTKUN
 • NANOBAKTERİ : YENİ BİR BAKTERİ TÜRÜ MÜ ?
       Serpil KAYA1, Kemal KAYA2
 • EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNİN FLOROKİNOLONLARA DUYARLILIĞI
       Bilge DEBELEÇ1, Güner COŞAR2
 • YAYGIN MYCOBACTERIUM BOVIS BCG İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI
       Cengiz ÇAVUŞOĞLU1, Pınar AKINCI1, İlknur SÖYLER1, Nuri BAYRAM2, Fadıl VARDAR2
 • REKÜRREN BAKTERİ MENİNJİTLERİ
       Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, Serap URAL, Nejat Ali COŞKUN, İlknur VARDAR, Figen KAPTAN, Sibel EL, Heval BOZDAĞ
 • DİDİM'DE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
       Selda SAYIN-KUTLU1, Murat KUTLU2
 • BAKTERİLER VE KANSER SAĞALTIMI
       İlhan AFŞAR
 • ANTİMİKROBİK TEDAVİDE iNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANININ ROLÜ
       Onur ÖZGENÇ
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE HASTANE İNFEKSİYONLARI SÜRVEYANSI: ÜÇ YILLIK ANALİZ
       Suzan SAÇAR1, Semra TOPRAK KAVAS1, Ali ASAN1, Nural CEVAHİR2, Simay SERİN3, Hüseyin TURGUT1
 • SANTRAL SİNİR SİTEMİ İNFEKSİYONLARI: ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ
       Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Muammer ZIVALOĞLU, Necla TÜLEK
 • NİTROFURANTOİNİN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ
       Hüsnü PULLUKÇU1, Şöhret AYDEMİR2, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Feriha ÇİLLİ2, Sercan ULUSOY1
 • NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: 27 OLGU BİLDİRİSİ
       Özgür SATILMIŞ1, Nazlım AKTUĞ DEMİR2, Şua SÜMER2, Onur URAL2
 • SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ÖNTANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
       Ahmet ALIM1, Müge OĞUZKAYA-ARTAN2
 • BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİNDE HASTAYA DAYALI AKTİF SÜRVEYANSIN ÖNEMİ
       Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN1, Esra TANYEL1, Aykan ULUS2, Necla TÜLEK1
 • KOLON CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ
       Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN1, Esra TANYEL1, Koray TOPGÜL2, Hanife SARIKAYA1, Levent DOĞANCI1, Necla TÜLEK1
 • TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI VE İNFEKSİYONUNDA İNTERFERON GAMMA TESTLERİNİN YERİ
       M. Sezai TAŞBAKAN, Abdullah SAYINER
 • GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE PLAZMİT ARACILI YÜKSEK DÜZEY AMİNOGLİKOZİT DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
       Şafak ERMERTCAN1, Mine HOŞGÖR-LİMONCU1, Hüseyin TAŞLI1, Bayrı ERAÇ1, Hörü GAZİ2
 • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARININ TANISI İÇİN BİR MULTİPLEKS POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU DENEMESİ
       Hüseyin TAŞLI1, Murat SAYAN2
 • KONYA İLİNDE RİSK ALTINDA BULUNAN İNSANLARDA BRUCELLA CANIS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI
       Öznur KÖYLÜ1, Zeki ARAS2, Uçkun Sait UÇAN2
 • CHRYSEOBACTERIUM INDOLEGENES'İN ETKEN OLDUĞU NOZOKOMİYAL SEPTİK ARTRİT OLGUSU
       Aygül DOĞAN ÇELİK1, Zerrin YULUĞKURAL1, Gül DURMUŞ1, Figen KULOĞLU1, Kenan SARIDOĞAN2, Filiz AKATA1
 • EGE BÖLGESİ HASTANELERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İNFEKSİYONLARI: KESİTSEL ARAŞTIRMA
       Meltem AVCI1, Vecdi Evren GENÇ1, Onur ÖZGENÇ1, Figen KAPTAN2, Özlem TÜNGER3, Suzan SAÇAR4, Ayşe AKGÜL7, Fatma ÇAĞLAR8, Levent KIDAK1
 • KONYA NUMUNE HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İZLENEN HASTANE İNFEKSİYONLARI: ÜÇ YILLIK DENEYİM
       Nebahat DİKİCİ1, Fatime KORKMAZ1, Şenay DAĞLI2, Özlem GENÇ2, Gaye URAL1
 • KRONİK HEPATİT C VİRUS İNFEKSİYONLU OLGULARDA PEGİLE İNTERFERON VE RİBAVİRİN TEDAVİSİNE VİROLOJİK YANITI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
       Bahadır CEYLAN1, Muzaffer FİNCANCI1, Cüneyt MÜDERRİSOĞLU2, Gülhan EREN1, Ferda SOYSAL1
 • VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN ÖNEMİ VE EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
       Gülseren AKTAŞ, Şengül DERBENTLİ
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim