Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2
5 makale bulundu.
 • CANDIDA TÜRLERİNİN BAZI ANTİFUNGALLERE DUYARLILIKLARININ VE FOSFOLİPAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Sema KEÇELİ1, Fatma BUDAK1, Gülden SÖNMEZ TAMER1, Ayşe WILLKE2
 • HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ NÖTROPENİK ATEŞLİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif ŞAHİN1, Gülden ERSÖZ1, Feza OTAĞ2, Özlem KANDEMİR1, Naci TİFTİK3, Ali KAYA1, Atilla YALÇIN3
 • 2003-2005 SÜRESİNDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Feza OTAĞ, Gönül ASLAN, Sebahat ŞEN, Hakan ÖZTURHAN, Gürol EMEKDAŞ
 • CANDIDA TÜRLERİNİN IN VITRO HEMOLİTİK AKTİVİTESİ
       Tuncer ÖZEKİNCİ, Nezahat AKPOLAT, Mahmut METE, Selahattin ATMACA
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİKANDİDAL AKTİVİTELERİ
       Nimet YİĞİT1, A. Esin AKTAŞ2
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim