Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2
6 makale bulundu.
 • AKUT GASTRO-ENTERİTLİ OLGULARDA CAMPYLOBACTER SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Birsen KANAN, Filiz AKŞİT
 • SALMONELLA ENTERICA KÖKENLERİNDE AZALMIŞ SİPROFLOKSASİN DUYARLILIĞI VE NALİDİKSİK ASİT TARAMA TESTİ
       Feriha ÇİLLİ, Şöhret AYDEMİR, Pınar AKINCI, Alper TÜNGER
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA GELİŞEN SALMONELLA TYPHIMURIUM 'A BAĞLI PERİTONİT
       Bahadır CEYLAN1, Rüçhan ULUTÜRK1, Mine BESLER2, Muzaffer FİNCANCI1
 • NİTRİK OKSİT VERİCİSİ OLAN DETA-NO'NUN SALMONELLA TYPHIMURIUM SUŞLARINA IN VITRO ETKİSİ
       Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Bora EKİNCİ, Asuman BİRİNCİ, Belma DURUPINAR, Murat ERTÜRK
 • AKUT PANKREATİT İLE BİRLİKTE SEYREDEN BRUCELLA ABORTUS ENDOKARDİTİ: BİR OLGU SUNUMU
       Ali Rıza ERBAY1, Esragül AKINCI2
 • TÜRKİYE'DE İZOLE EDİLEN SALMONELLA ENTERICA SEROTİP TYPHIMURIUM SUŞLARININ PLAZMİT PROFİLLERİ VE RANDOMLY AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA (RAPD) ANALİZİ
       Birsel ERDEM, Alper TEKELİ, Fikret ŞAHİN, Esra KOYUNCU, Mehseti BAYRAMOVA, Dursun KARASARTOVA
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim