Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3
12 makale bulundu.
 • ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       İsmail DEMİR1, Selçuk KAYA2, Mustafa DEMİRCİ2, Buket CİCİOĞLU-ARIDOĞAN2
 • KRONİK HEPATİT B TAŞIYICILARININ İMMUNOLOJİK GÖSTERGELERİ
       Turan GÜNDÜZ1, Tamer ŞANLIDAĞ2, Beril ÖZBAKKALOĞLU2, Necil KÜTÜKÇÜLER3
 • HBeAg POZİTİF KRONİK HEPATİT B OLGULARINDA SERUM MALONDİYALDEHİT DÜZEYİNİN KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ VE İNTERFERON TEDAVİSİ İLE İLİŞKİSİ
       Nermin KILIÇ1, Ahmet KALKAN2, Mehmet ÖZDEN3, Affan DENK2
 • SİTOMEGALOVİRUS (CMV) HASTALIĞININ TANISINDA ANTİJENEMİ VE CMV-DNA HİBRİT YAKALAMA TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Selma GÖKAHMETOĞLU1, Melek İNCİ1, Yusuf ÖZBAL1, Mustafa ÇETİN2, Tamer GÜNEŞ3
 • ERZURUM VE ÇEVRESİNDE HEPATİT B VİRUS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI
       Fatma KAÇAR, Serpil EROL, Mehmet PARLAK, Ayten KADANALI
 • HEPATİT B VİRUS (HBV) SEROLOJİK BELİRLEYİCİLERİ İLE HBV DNA'NIN VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Mustafa ALTINDİŞ
 • ETYOLOJİSİ SAPTANAMAYAN VE KLİNİK OLARAK POST TRANSFÜZYON HEPATİT KUŞKULU OLGULARDA TT VİRÜSUNUN ARAŞTIRILMASI
       Bekir KOCAZEYBEK
 • TÜRKİYE'DE İZOLE EDİLEN SALMONELLA ENTERICA SEROTİP TYPHIMURIUM SUŞLARININ PLAZMİT PROFİLLERİ VE RANDOMLY AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA (RAPD) ANALİZİ
       Birsel ERDEM, Alper TEKELİ, Fikret ŞAHİN, Esra KOYUNCU, Mehseti BAYRAMOVA, Dursun KARASARTOVA
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI
       Fatma SIRMATEL1, Öcal SIRMATEL2, Celalettin USALAN3, Cem BARLIOĞLU4, Asım GÖYMEN5, Ersin KEPEKÇİ5, Hikmet GEZEN6, Mehmet CANDAN7, Özgür DAĞLI8
 • MANİSA'DA İZOLE EDİLEN RİFAMPİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KÖKENLERİN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ
       Nuri ÖZKÜTÜK1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU1, Can BİÇMEN2, Hörü GAZİ1, Semra KURUTEPE1, Kenan DEĞERLİ1, Talat ECEMİŞ1
 • SAĞLIKLI KAN BAĞIŞÇILARINDA NÜKLEİK ASİT AMPLİFİKASYON TEKNOLOJİSİ YÖNTEMİ İLE HEPATİT B VİRUS DNA'SININ ARAŞTIRILMASI
       Selda KARAKADIOĞLU BALİ1, Birsen MUTLU1, Murat SAYAN2
 • KAN VERİCİLERİNDE VE BİR AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV SEROPREVALANSI İLE VERİCİLERDE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Asuman GÜZELANT1, Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Meral KAYA1, Recep KEŞLİ1, Bülent BAYSAL2
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim