Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3
9 makale bulundu.
 • ASKERİ PERSONELDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI PREVALANSI
       Aydan ÖZKÜTÜK, Seval ÖZDEMİR, Cem ERGON, Nuran YULUĞ
 • İKİ YILLIK KAN KÜLTÜR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Melek DEMİR, İlknur KALELİ, Nural CEVAHİR, Ergun METE, Mustafa ŞENGÜL
 • STAPHYLOCOCCUS AUREUS'TA METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE SEFOKSİTİN DİSK, OKSASİLİN DİSK, OKSASİLİN AGAR TARAMA VE PBP2a LATEKS TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Murat TELLİ, Bülent SÜMERKAN, Duygu EŞEL
 • METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU BİR NOZOKOMİYAL ENTEROKOLİT OLGUSU
       Mürüvvet DOĞUKAN1, Yusuf YAKUPOĞULLARI1, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU2, Ebru KORKMAZ1, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU2, Ahmet KİZİRGİL1, Mustafa YILMAZ1
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARI VE DİYALİZ HASTALARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Ömer Faruk KÖKOĞLU, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ, Hasan UÇMAK, Salih HOŞOĞLU
 • HASTANE ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Müge OĞUZKAYA-ARTAN1, Mustafa GÜLGÜN2, Zeynep BAYKAN3, Duran TOK4
 • FARKLI KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KOAGÜLAZ-NEGATİF STAFİLOKOKLARIN SLIME FAKTÖR ÜRETİMLERİNİN VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
       Nuray YILDIRIM1, İ. Yavuz SEZEN1, Nurittin ARDIÇ2, Çiğdem İLERİ1
 • STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDE METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI
       Emine SEVGİCAN1, Melda SINIRTAŞ2, Cüneyt ÖZAKIN2, Suna GEDİKOĞLU2
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN KOLONİZASYONU, ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI VE MUPİROSİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Asuman GÜZELANT1, Meral KAYA1, Recep KEŞLİ1, Bülent BAYSAL2
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim