Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2
19 makale bulundu.
 • KİSTİK FİBROZUN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE PATOGENEZİ
       Çağla BOZKURT-GÜZEL, A. Alev GERÇEKER
 • KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN AEROP BAKTERİLERİN PEKSİGANANA IN VITRO DUYARLILIĞI
       Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Mehmet ÜNLÜ, Mustafa Zahir BAKICI, Ayşe ŞAHİN
 • YERSINIA ENTEROCOLITICA VE YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS'İN ÇEŞİTLİ İNFEKSİYONLARDAKİ ROLÜ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARI
       Mustafa BERKTAŞ1, M. Güzel KURTOĞLU2, Hamza BOZKURT1, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU1, Yasemin BAYRAM1, Nihat KUTLUAY1
 • TSK REHABİLİTASYON MERKEZİ'NDE 2001 YILI İÇİNDE GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Abdullah KILIÇ1, Salim GÖKTEPE2, Süleyman CEYLAN3, Rıdvan ALACA2, Tunçer HAZNEDAROĞLU2
 • EVALUATION OF DIRECT AND STANDARD ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING METHODS ON SOME BACTERIA ISOLATED FROM AUTOMATED BLOOD CULTURES
       İdris ŞAHİN1, İrfan ŞENCAN2, Demet KAYA1, Şükrü ÖKSÜZ1, Aynur GÜLCAN1
 • HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLERDE SORUMLU ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ DEĞİŞİMİ
       Ebru ÇAKIR-EDİS1, Tuncay ÇAĞLAR1, Metin OTKUN2, Şaban GÜRCAN2, Osman N. HATİPOĞLU1, Tülay ERKAN3
 • NORMALDE STERİL ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE IN-VITRO DUYARLILIKLARI: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Hüsnü PULLUKÇU1, Şöhret AYDEMİR2, Ajda TURHAN2, Alper TÜNGER2, Mehmet Ali ÖZİNEL2, Sercan ULUSOY1
 • KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BİYOFİLM OLUŞUMU
       Füsun CAN1, Özlem KURT-AZAP2, Müge DEMİRBİLEK1, Gülten KARABAY3, Funda ERGİN2, Hande ARSLAN1
 • PSEUDOMONAS VE ACINETOBACTER SUŞLARINDA METALLO BETA-LAKTAMAZ ARAŞTIRILMASI
       Zülal AŞÇI TORAMAN, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Ahmet KİZİRGİL
 • ÇOĞUL DİRENÇLİ ACINETOBACTER KÖKENLERİNDE AMPİSİLİN/SULBAKTAM – SİPROFLOKSASİN, AMPİSİLİN/SULBAKTAM - AMİKASİN, İMİPENEM – SİPROFLOKSASİN, İMİPENEM - AMİKASİN KOMBİNASYONLARININ IN VITRO ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Aslı Gamze ŞENER, Meral TÜRK, İlhan AFŞAR, Metin TÜRKER
 • ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ E TEST İLE ARAŞTIRILMASI
       Gözde ÖNGÜT, Ayla ÖZCAN, Alper KANDİŞER, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Meral GÜLTEKİN
 • HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA İMİPENEM VE MEROPENEM DUYARLILIĞI
       Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY1, Aynur TOPKAYA2, Naz OĞUZOĞLU1, Metin KÜÇÜKERCAN2 Serpil AKIN ERTEM1, Paşa GÖKTAŞ1
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
       Onur ÖZGENÇ, Ayten URBARLI, Mine ERDENİZMENLİ, Nilgün FİDAN, Alpay ARI
 • TİGESİKLİNİN BRUCELLA SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİNİN DOKSİSİKLİN, SİPROFLOKSASİN VE RİFAMPİSİNİN ETKİNLİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Hale TURAN, Hande ARSLAN, Hikmet UNCU, Özlem AZAP, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE METALLO-BETA LAKTAMAZ ORANLARININ BELİRLENMESİ
       Efgan GAYYURHAN1, Yasemin ZER2, Murat MEHLİ1, Sadık AKGÜN1
 • ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA TİGESİKLİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       Yasemin ZER1, F. Ebru ÖZGÜR AKIN2, Mustafa NAMIDURU3
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİKANDİDAL AKTİVİTELERİ
       Nimet YİĞİT1, A. Esin AKTAŞ2
 • KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ
       Mediha COŞAR1, İnci TUNCER1, Uğur ARSLAN2
 • ACINETOBACTER BAUMANII VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN DÖRT FARKLI FENOTİPİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
       Emel SESLİ-ÇETİN1, Tülay TETİK2, Selçuk KAYA1, Buket CİCİOĞLU-ARIDOĞAN1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim