Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3
18 makale bulundu.
 • STAPHYLOCOCCUS AUREUS'UN NEDEN OLDUĞU NONMENSTRÜEL TOKSİK ŞOK SENDROMLU İKİ OLGU
       Emel DUYAR, Mustafa SÜNBÜL, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
 • KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ FUSİDİK ASİT VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
       Bülent BAYSAL, İnci TUNCER, Berna ERAYMAN, Uğur ARSLAN
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA BURUNDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI
       İrfan ŞENCAN1, Demet KAYA2, Necati ÇATAKOĞLU3, İdris ŞAHİN2, Zeynep BAHTİYAR1, Mustafa YILDIRIM1
 • ASKERİ PERSONELDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI PREVALANSI
       Aydan ÖZKÜTÜK, Seval ÖZDEMİR, Cem ERGON, Nuran YULUĞ
 • STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA VANKOMİSİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
       Alpay AZAP1, Funda ERGİN TİMURKAYNAK2, Emine KURU İNCİ2, Hande ARSLAN2
 • STAPHYLOCOCCUS AUREUS'TA METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE SEFOKSİTİN DİSK, OKSASİLİN DİSK, OKSASİLİN AGAR TARAMA VE PBP2a LATEKS TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Murat TELLİ, Bülent SÜMERKAN, Duygu EŞEL
 • METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU BİR NOZOKOMİYAL ENTEROKOLİT OLGUSU
       Mürüvvet DOĞUKAN1, Yusuf YAKUPOĞULLARI1, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU2, Ebru KORKMAZ1, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU2, Ahmet KİZİRGİL1, Mustafa YILMAZ1
 • MOKSİFLOKSASİN VE SİPROFLOKSASİNİN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINA KARŞI IN-VITRO ETKİNLİĞİ
       Alpay AZAP, Serpil ÖZKAN, Hande AYGÜN, Sevil GÜL, Dilek YAĞCI, Osman MEMİKOĞLU, Emin TEKELİ
 • STAPHYLOCOCCUS AUREUS KÖKENLERİNDE FLOROKİNOLONLARLA KARŞILAŞMA SONRASINDA YÜKSEK DÜZEY OKSASİLİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
       Şafak ERMERTCAN, Mine HOŞGÖR LİMONCU, Güner COŞAR
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARI VE DİYALİZ HASTALARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Ömer Faruk KÖKOĞLU, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ, Hasan UÇMAK, Salih HOŞOĞLU
 • HEMATOLOJİK MALİGNENSİLİ HASTALARDA VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK VE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS KOLONİZASYON SIKLIĞI VE ERADİKASYONU
       Gül DURMAZ1, Vahap ASLAN2, Birsen KANAN1, Tercan US1, Zafer GÜLBAŞ2, Yurdanur AKGÜN1
 • KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Fahriye EKŞİ, İclal BALCI, Efgan D. GAYYURHAN, Goncanur ÇEKEM
 • METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE – DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI
       Semra KURUTEPE, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Hörü GAZİ, Aslı TEKER, Beril ÖZBAKKALOĞLU
 • HASTANE ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Müge OĞUZKAYA-ARTAN1, Mustafa GÜLGÜN2, Zeynep BAYKAN3, Duran TOK4
 • METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN, LİNEZOLİT DUYARLILIKLARI VE MAKROLİT-LİNKOZAMİT-STREPTOGRAMİN B DİRENCİ
       Funda DOĞRUMAN AL1, Gülçin AKCA2, Berna AYKAN1, Ayşe Bilge SİPAHİ1, Kayhan ÇAĞLAR1
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BURUN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİ VE SLIME YAPIMI POZİTİFLİĞİ
       Filiz ERGÜN ARABACI1, Mehmet OLDACAY2
 • KAN VERİCİLERİNDE VE BİR AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV SEROPREVALANSI İLE VERİCİLERDE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Asuman GÜZELANT1, Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Meral KAYA1, Recep KEŞLİ1, Bülent BAYSAL2
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA FOSFOMİSİN TROMETAMOL DUYARLILIĞININ IN VITRO ARAŞTIRILMASI
       Figen KOÇ1, Alpay AZAP2, Osman MEMİKOĞLU2, Jülide Sedef GÖÇMEN1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim