Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3
15 makale bulundu.
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE BAŞVURAN 40 BRUSELLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özlem TANSEL, Meltem YAVUZ, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
 • KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ YAZIR KÖYÜ'NDE 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSTA BRUSELLOZ SEROPREVALANSI
       Müge OĞUZKAYA-ARTAN1, Zeynep BAYKAN2
 • OVAKENT BELDESİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI İLE HASTALIK KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞIN SAPTANMASI
       Çağrı BÜKE1, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU2, Meral TÜRK2, Sabri ATALAY1, Mürşide TUNÇEL1
 • BRUSELLOZA BAĞLI BİR PANSİTOPENİ OLGUSU
       Ayten KADANALI1, Zeki SOYPAÇACI2, Mehmet PARLAK1
 • BRUCELLA ABORTUS EPIDIDYMO-ORCHITIS RELAPSING IN THE OPPOSITE TESTIS AFTER THREE MONTHS
       Esragül AKINCI1, Hürrem BODUR1, Çiğdem ERBAY1, Mehmet DEVEER2
 • GEBELERDE SAPTANAN VAJİNAL İNFEKSİYON ETKENLERİNİN DAĞILIMI
       Arzu KARADUMAN1, Funda DOĞRUMAN AL2, Gönül AKSU3, Ali HABERAL4
 • BRUSELLOZ VE TEDAVİ SORUNU
       Selçuk KAYA
 • GEBE KADINLARIN SERUMLARINDA RUBELLA IgG VE IgM'NİN ELISA İLE ARAŞTIRILMASI
       S. Aslıhan CENGİZ1, Lügen CENGİZ2, Ebru US3, A. Tevfik CENGİZ3
 • ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KLİNİK TABLO İLE SEYREDEN BRUSELLOZ OLGULARI
       Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Arzu YETKİN, Günay TUNCER ERTEM, Esra TANYEL, Behiç ORAL, Necla TÜLEK
 • BİR NÖROBRUSELLOZ OLGUSU
       Davut ÖZDEMİR1, Fahrettin ALBAYRAK1, Salih CESUR2, Bilge GÖNENLİ3, Tuncay Hasip SÖZEN1, Emin TEKELİ1
 • BRUCELLA ABORTUS'A BAĞLI VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT İNFEKSİYONU VE SUBKUTANÖZ APSE
       Özlem TANSEL, Filiz AKATA, Nadereh SHOKRY, Hatice GEZİCİ, Metin OTKUN
 • AKUT PANKREATİT İLE BİRLİKTE SEYREDEN BRUCELLA ABORTUS ENDOKARDİTİ: BİR OLGU SUNUMU
       Ali Rıza ERBAY1, Esragül AKINCI2
 • OTUZ BRUSELLOZ OLGUSUNUN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Suzan SAÇAR1, Derya HIRÇIN CENGER1, Semra TOPRAK1, Melek DEMİR2, Hüseyin TURGUT1
 • BRUSELLOZA BAĞLI BİR PSOAS APSESİ
       Selçuk KAYA1, Özgür SAYIL2
 • AKUT BRUSELLOZLU DOKUZ OLGUDA PANSİTOPENİ
       Şua SÜMER1, Gaye URAL2, Nazlım AKTUĞ DEMİR1, Onur URAL1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim