Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 3
23 makale bulundu.
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE BAŞVURAN 40 BRUSELLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özlem TANSEL, Meltem YAVUZ, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
 • KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ YAZIR KÖYÜ'NDE 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSTA BRUSELLOZ SEROPREVALANSI
       Müge OĞUZKAYA-ARTAN1, Zeynep BAYKAN2
 • OVAKENT BELDESİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI İLE HASTALIK KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞIN SAPTANMASI
       Çağrı BÜKE1, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU2, Meral TÜRK2, Sabri ATALAY1, Mürşide TUNÇEL1
 • BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NORMAL BİR OLGUDA HİDROSEFALİ İLE SEYREDEN KRİPTOKOK MENİNJİTİ
       Ayşe SİVREL-ARISOY1, Şevki ŞAHİN2, Murat KARABULUT3, Aynur EREN-TOPKAYA4
 • BRUSELLOZA BAĞLI BİR PANSİTOPENİ OLGUSU
       Ayten KADANALI1, Zeki SOYPAÇACI2, Mehmet PARLAK1
 • BRUCELLA ABORTUS EPIDIDYMO-ORCHITIS RELAPSING IN THE OPPOSITE TESTIS AFTER THREE MONTHS
       Esragül AKINCI1, Hürrem BODUR1, Çiğdem ERBAY1, Mehmet DEVEER2
 • ABORTUSLA SONUÇLANAN İKİ İNSAN BRUSELLOZ OLGUSU
       Kamuran SAYILIR, Selda SAYIN KUTLU, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Başak DOKUZOĞUZ
 • YİRMİ-İKİ SITMA OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Oktay ALVER, Yasemin HEPER, Mine KABAŞ, Safiye HELVACI, Okan TÖRE
 • SUÇİÇEĞİ İNFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN PURPURA FULMİNANS: OLGU SUNUMU
       Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERİLİ, Yeşim ERGÜDENLER, Fatih SUN
 • JENERALİZE TETANOZDA KASILMALAR İÇİN PROPOFOL KULLANIMI: OLGU SUNUMU
       Mehmet Faruk GEYİK , Cemal ÜSTÜN, Mustafa Kemal ÇELEN, Hakan ERAYDIN, Salih HOŞOĞLU, Celal AYAZ
 • ANTİRETROVİRAL TEDAVİ
       Nesrin TÜRKER, Bahar ÖRMEN
 • ANTİRETROVİRAL İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ
       Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER
 • ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KLİNİK TABLO İLE SEYREDEN BRUSELLOZ OLGULARI
       Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Arzu YETKİN, Günay TUNCER ERTEM, Esra TANYEL, Behiç ORAL, Necla TÜLEK
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİT
       Figen KAPTAN
 • HASTANE KAYNAKLI BİR AKUT HEPATİT-C OLGUSU
       Neşe DEMİRTÜRK
 • BİR NÖROBRUSELLOZ OLGUSU
       Davut ÖZDEMİR1, Fahrettin ALBAYRAK1, Salih CESUR2, Bilge GÖNENLİ3, Tuncay Hasip SÖZEN1, Emin TEKELİ1
 • ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KIZAMIK SALGINI
       Orhan YILDIZ, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY
 • AKUT PANKREATİT İLE BİRLİKTE SEYREDEN BRUCELLA ABORTUS ENDOKARDİTİ: BİR OLGU SUNUMU
       Ali Rıza ERBAY1, Esragül AKINCI2
 • ANTİMİKROBİK TEDAVİDE iNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANININ ROLÜ
       Onur ÖZGENÇ
 • OTUZ BRUSELLOZ OLGUSUNUN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Suzan SAÇAR1, Derya HIRÇIN CENGER1, Semra TOPRAK1, Melek DEMİR2, Hüseyin TURGUT1
 • BRUSELLOZA BAĞLI BİR PSOAS APSESİ
       Selçuk KAYA1, Özgür SAYIL2
 • AKUT BRUSELLOZLU DOKUZ OLGUDA PANSİTOPENİ
       Şua SÜMER1, Gaye URAL2, Nazlım AKTUĞ DEMİR1, Onur URAL1
 • ERİŞKİNDE KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ ENSEFALİTİ: KOMPLİKASYONLA SEYREDEN İKİ OLGU
       Ayşegül ULU KILIÇ, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Aysel ÇELİKBAŞ, Salim YAPRAKÇI, Mustafa EROĞLU, Başak DOKUZOĞUZ
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim