Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 101-105
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PSEUDOMONAS VE ACINETOBACTER SUŞLARINDA METALLO BETA-LAKTAMAZ ARAŞTIRILMASI
Zülal AŞÇI TORAMAN, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Ahmet KİZİRGİL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Metallo beta-laktamaz, Pseudomonas, Acinetobacter, karbapenem

Karbapenem grubu antibiyotikler, Gram-olumsuz çomaklardaki beta-laktamaz aracılı direnç mekanizmalarına karşı oldukça etkili antibiyotiklerdir. Ancak son zamanlarda, plazmit bağlantılı karbapenemaz enzimlerinin, çeşitli ülkelerden artan sıklıkta bildirildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarında metallo beta-laktamaz üretim sıklığını araştırmak idi. 2002-2003 yıllarında, yaklaşık 18 aylık süre içerisinde, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda çeşitli klinik örneklerden 407 Pseudomonas ve 152 Acinetobacter suşu soyutlanmıştır. Bunlardan, 42 (%10.3) Pseudomonas ve 14 (%9.2) Acinetobacter suşu, disk difüzyon yöntemi ile yapılan antibiyotik duyarlılık testinde karbapenemlere karşı dirençli olarak bulun-muştur. E-Test-MBL stripleri ile karbapenem dirençli suşlarda metallo enzim araştırması yapılmış; 42 Pseudomonas suşunun 10'unda (%24) ve 14 Acinetobacter suşunun üçünde (%21) metallo beta-laktamaz üretimi saptanmıştır. Tüm Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının metallo beta-laktamaz üretim sıklığı sırasıyla %2.5 ve %2 olarak bulunmuştur. Hastanelerde, karbape-nemaz üreten bakterilere karşı uygun önlemlerin alınması gerektiği düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim