Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 125-127
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SHEWANELLA PUTREFACIENS'E BAĞLI YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONU GELİŞEN BİR OLGU
Tansu YAMAZHAN1, Bilgin ARDA1, Şöhret AYDEMİR2, Serpil OĞUZ1, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Sercan ULUSOY1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Shewanella putrefaciens, deri infeksiyonu, yumuşak doku infeksiyonu

Shewanella putrefaciens doğada yaygın olarak bulunan bir bakteri olmasına rağmen insanlarda çok nadir olarak infeksiyon oluşturmaktadır. İnsanlarda deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında etken olan bu mikro-organizma, bağışık yetmezlikli hastalarda bakteremi ve sepsise neden olabilmektedir. Bu yazıda kronik osteomiyelite bağlı ayak ülseri gelişen ve yara yeri kültüründe Shewanella putrefaciens izole edilen 18 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim