Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 171-174
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HEMATOLOJİK MALİGNENSİLİ HASTALARDA VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK VE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS KOLONİZASYON SIKLIĞI VE ERADİKASYONU
Gül DURMAZ1, Vahap ASLAN2, Birsen KANAN1, Tercan US1, Zafer GÜLBAŞ2, Yurdanur AKGÜN1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Vankomisine dirençli enterokok, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, hematolojik malignensi, kolonizasyon, hastane infeksiyonu, eradikasyon, mupirosin, dezenfeksiyon

Bu çalışmanın amacı, maligniteli olgularda vankomisine dirençli enterokok (VRE) ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) prevalansını saptamak idi. Eylül 1999-Eylül 2000 tarihleri arasında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği'nde yatan malignensili hastalardan bir haftalık aralarla dışkı ve burun sürüntü örnekleri alınıp bakteriyolojik olarak incelendi. Toplam 150 hastanın % 0.3'ünde VRE, % 11.3'ünde MRSA kolonizasyonu saptandı. Soyutlanan iki VRE suşu Enterococcus faecium olarak tanımlandı. Enterokoklarda vankomisin direnci E-test ile doğrulandı. Kolonizasyon eradikasyonu VRE için izolasyon ve oda dezenfeksiyonu ile iki hafta, MRSA için ise izolasyon ve topikal mupirosin ile bir hafta içinde sağlandı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim