Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-100
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SAĞLIKLI BİR ERİŞKİNDE LISTERIA MONOCYTOGENES MENİNGOVENTRİKÜLİTİ
Şehnaz GÜNGÖR1, Gaye URAL1, Onur URAL2, İnci TUNCER3
1Konya Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Listeria monocytogenes, meningoventrikülit, erişkin, immunokompetan

Bu makalede yirmibeş yaşında sağlıklı bir kadında gelişen meningoventrikülit olgusu sunuldu. Seftriakson tedavisine yanıt alınmayan hastanın, beyin-omurilik sıvısı kültüründe Listeria monocytogene süredi. Magnetik Rezonans ( MR) görüntülemede, ventrikülit ile uyumlu sinyal artışı saptandı. Ampirik tedaviye yanıt alınmayan pürülan meninjitli, immündirenci normal hastalarda Listeria monocytogenes'in etken olabileceğinden kuşkulanılmalı; etkili antibiyotikler uygun doz ve sürede verilmelidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim