Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
OTUZ BRUSELLOZ OLGUSUNUN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Suzan SAÇAR1, Derya HIRÇIN CENGER1, Semra TOPRAK1, Melek DEMİR2, Hüseyin TURGUT1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: bruselloz, klinik tablo

Bruselloz Türkiye'de endemik olarak görülen zoonotik bir hastalık olup birçok sistemi etkileyen komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu çalışmadaki amaç, bruselloz olgularının klinik verilerini ve takip sonuçlarını değerlendirmekti. Çalışmaya alınan 30 hastaların ilk başvurularındaki en sık yakınmaları, belirti ve bulguları; artralji, terleme, myalji, sırt ağrısı ve ateşti. En sık tutulum gösteren sistemler oste-ariküler ve hematopoetik sistemdi. Brusellozun semptom ve bulgularının değişkenlik göstermesi klinik tanıyı güçleştirmekte ve tedaviyi geciktirebilmektedir. Bu nedenle özellikle endemik bölgelerde yaşayanlarda ateş ve osteo-artiküler semptomların varlığında bruselloz ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim