Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KAN VERİCİLERİNİN HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV ve VDRL TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan TEMİZ1, Kadri GÜL2
1 Diyarbakır Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Diyarbakır
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Kan vericileri, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, VDRL

Bu retrospektif çalışmanın amacı; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi'ne 2004-2006 yılları arasında başvuran kan vericilerinin kan örneklerinin HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifiliz seropozitifliği yönünden değerlendirilmesi idi. Toplam 75691 verici kanında %2.75 HBsAg, %0.55 anti-HCV, %0.05 VDRL seropozitifliği saptanmış olup, anti-HIV 1/2 pozitifliği saptanmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim