Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-115
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONLARI
Özlem TÜNGER
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, gastrit, kanser

Helicobacter pylori, karsinojen olduğu saptanan ilk bakteri olup dünya nüfusunun yarısından fazlasında midede kolonize olan bir patojendir. Gastrit ve gastrik ülser, duodenal ülser, kanser, primer gastrik B-hücreli lenfoma (MALT lenfoma) gibi gastritle ilişkili hastalıkların en önemli nedenidir. Helicobacter pylori infeksiyonunun tedavisi ülser iyileşmesi ve gastrik kanser gelişim riskinin azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Birçok tedavi edilemeyen gastroduodenal hastalık H. pylori'nin eradikasyonu sonucu önlenebildiği için, H. pylori tanısı gastro-enterolojik yaklaşımda önemlidir. Bu derlemede H. pylori infeksiyonunun epidemiyolojik ve klinik özellikleri, patogenezde rol oynayan mekanizmaları, tanı ve tedavisi irdelenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim