Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-134
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SAĞLIKLI KAN BAĞIŞÇILARINDA NÜKLEİK ASİT AMPLİFİKASYON TEKNOLOJİSİ YÖNTEMİ İLE HEPATİT B VİRUS DNA'SININ ARAŞTIRILMASI
Selda KARAKADIOĞLU BALİ1, Birsen MUTLU1, Murat SAYAN2
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastane Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Hepatit B virus DNA, nükleik asit amplifikasyon yöntemi (NAT), polimeraz zincir reaksiyonu

Bu çalışmada, kan bankalarında güvenli kan ve kan ürünlerinin elde edilmesi için nükleik asit amplifikasyon yöntemi (NAT) kullanılarak hepatit B virus DNA (HBV DNA) taramasının ülkemiz için kullanılabilirliği araştırılmıştır. Tarama test sonuçları negatif bulunan 3000 bağışçı kan örneği çalışmaya alındı. Elde edilen serum örneklerinden 300 tane havuz oluşturuldu. Havuzlanan serumlar HBV real-time (RT) polimerize zincir reaksiyon (PCR) kiti kullanılarak incelendi. İncelenen 300 havuzdan on yedisi pozitifti. HBV DNA pozitif bulunan falkonların içerdiği 170 bağışçı serum örneğinin beşinde HBV DNA pozitifliği saptandı. HBV DNA PCR pozitif bulunan hastalara tekrar ulaşılarak yeni serum örnekleri alındı. Hastaların hiçbirinde HBV yönünden pozitif sonuca rastlanmadı. RT-PCR yöntemiyle HBV DNA yalancı pozitiflik oranı % 0.16 bulundu ve yalancı pozitifliklerin çapraz kontaminasyonla oluştuğu sonucuna varıldı. Bölgemizdeki HBV seroprevalansının düşük olması nedeniyle bu sayıda bağışçıda yapılan çalışma yeterli olmayacaktır. NAT testinin ülkemizde kan bankalarında uygulanabilir hale gelebilmesi için farklı bölgelerden daha geniş örnekli araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim