Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-178
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MANTAR YAPILARININ IŞIK MİKROSKOBİSİ İLE YÜKSEK DİNAMİK ALANLI GÖRÜNTÜLENMESİ
Çağrı ERGİN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Mantar, ışık mikroskobisi, HDR, görsel, dökümantasyon, görsel

Mikrobiyolojide dokümantasyon amacına yönelik mikroskobik görüntüler elektronik ve basılı ortamlarda biriktirilirler. Her iki durumda da, optik sistemlerde ışığın kırınımına bağlı olarak istenmeyen artefaktlar oluşur. Rutin kullanılan cihazlar aydınlatma kontrolünden (veya eşdeğeri olan özdeş doğal yapılandırmadan) çok daha düşük dinamikli alan yapılandırmalarına sahiptir. Sunulan çalışmada, daha iyi mikolojik görüntü sunumunu sağlamak için, yüksek dinamik alanlı (HDR) görünümler ışık mikroskobuna eklenen sayısal kameralar ile oluşturularak değerlendirilmiştir. Candida dubliniensis kökeninin %1 Tween-80 içeren mısırunu agara lamel ile kapatılarak, Dreschlera kökeninin ise patatesli dekstroz agara ekilerek oda ısısında kültürleri yapıldı. Yetmişiki saat inkübasyon sonunda, klamidospor ve hifal formların saptanması amacı ile doğrudan agar yüzeyinden ardışık mikroskobik görüntüleri alındı. Makrokonidyumlar ve bununla ilgili hifal yapılar ise patates agar yüzeyinden seloteyp yöntemi kullanılarak fotoğraflandı. Uzaktan çekimleri kişisel bilgisayar ile kumanda edilen kişisel fotoğraf makinesi ışık mikroskobuna eklendi. HDR görüntüleri birer durak aralık ile -2'den +2'ye peşpeşe pozlandırma görüntüleri ile açık kaynak kodlu bilgisayar yazılımı oluşturuldu. Görüntüyü doğrudan etkileyen mikroskop ışığının yapısı gibi tüm parametreler daha iyi kalitenin bulunabilmesi için test edildi. Açık kaynak kodlu bilgisayar yazılımı ile farklı ton düzenleme işlemleri ve dönüşümleri uygulandı. Sonuç olarak, mikolojik dokümantasyonda HDR görüntüleri tek çekimli işlemlerden (düşük dinamik alan fotoğraflarından) daha kullanışlıdır. Ton düzenleme işlemleri yapılmamış HDR görüntüleri sunuma uygun olmayabilir. HDR görüntüleri üzerine yapılan farklı ton düzenleme işlemleri fungal yapıların gösterilmesinde yararlıdır. Ek masrafa ihtiyaç olmadan halen kullanımda olan sayısal fotoğraflama sistemleri HDR fotoğraflama için yeterlidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim