Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-184
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI VE İNFEKSİYONUNDA İNTERFERON GAMMA TESTLERİNİN YERİ
M. Sezai TAŞBAKAN, Abdullah SAYINER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, infeksiyon, interferon gamma

Yaklaşık 100 yıldır tüberkülin deri testi (TDT) latent tüberküloz infeksiyonu (LTBİ) tanısında kullanılmaktadır. Birçok dezavantajı olan bu testin yerine kullanılabilecek testler üzerinde son yıllarda çalışmalar artmıştır. Mycobacterium tuberculosis genomu yapısının daha iyi anlaşılması, bu genoma spesifik antijenlerin belirlenmesini sağlamıştır. Mycobacterium tuberculosis ile infekte olguların aktive olmuş T hücreleri in vitro ortamda bu spesifik antijenlerle karşılaştırıldıkları zaman İnterferon Gamma (IFN-γ) salgılamaktadırlar. Son yıllarda IFN-γ salgılayan T hücrelerini ve salgılanan IFN-γ miktarını değerlendiren testler geliştirilmiştir. Bu testler M. tuberculosis infeksiyonu tanısında daha spesifiktir. Bu yazıda literatür bilgileri ışığında tüberküloz infeksiyonu ve hastalığında IFN-γ salınımına dayalı bu testlerin rolü değerlendirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim