Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 189-195
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KAN VERİCİLERİNDE VE BİR AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV SEROPREVALANSI İLE VERİCİLERDE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Asuman GÜZELANT1, Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Meral KAYA1, Recep KEŞLİ1, Bülent BAYSAL2
1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı; Konya
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Konya
Anahtar Sözcükler: Sağlık çalışanı, Hepatit B Virus, Hepatit C Virus, HIV, seroprevalans

Bu çalışmanın amacı, kan ile bulaşan Hepatit B Virus (HBV), Hepatit C Virus (HCV) ve HIV'in Konya bölgesindeki seroprevalansını saptamak idi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Bankası'na Ocak 2007 ile Ocak 2008 tarihleri arasında başvuran yaş ortalamaları 35 olan, toplam 4700 kan vericinin ve Beyhekim Ağız-Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışmakta olan yaş ortalaması 38.46 olan 160 sağlık çalışanın HBV, HCV ve HIV seropozitiflik oranları araştırıldı. Yöntem olarak HBV, HCV ve HIV için kemilüminesans yöntemi (Vitros Eciq-ABD ve Bayer - Advia Centaur Immunoassay System-ABD) ile çalışan sistemler, HCV konfirmasyonu amacıyla da INNO-LIA HCV Score (Innogenetics-Belçika) kiti kullanıldı. Kan vericilerde risk faktörleri olarak; meslek, diş tedavisi, kan trasfüzyonu, cerrahi girişim, dövme yaptırma, kulak ve/veya deri deldirtme gibi pek çok risk faktörleri araştırıldı. Kan vericilerinde; HBsAg ve anti-HCV, sırasıyla, %1.48 ve %0.10 olarak bulunurken, sağlık çalışanlarında ise bu oranlar, sırasıyla, %2.5 ve %0 olarak saptandı. Sağlık çalışanlarında ayrıca anti-HBs oranı %41.2 olarak bulundu. Her iki grupta da HIV seropozitifliği saptanmadı. Kan vericileri hem toplumun seropozitivitesinin belirlenmesi hem de kan alıcılarında transfüzyona bağlı geçiş gösteren hastalıkların takibi ve riskinin azaltılması bakımından önemli bir grubu oluşturduğundan ve sağlık çalışanları da risk grubunda yer almaları nedeniyle bu çalışmaya gereksinim duyulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim