Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-222
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TOXOPLASMA GONDII IgG-IgM ANTİKORLARI POZİTİF GEBELERDE IgG AVİDİTE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Rahim ÖZDEMİR, Hakan ER, Nurten BARAN, Ahmet VURAL, Nükhet KURULTAY
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, toksoplasmoz, IgG avidite, gebeler

Bu çalışmanın amacı, gebelerde Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikor pozitifliğinin IgG avidite ile ilişkisini saptamak idi. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na Ocak 2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği tarafından gönderilen, yapılan serolojik testlerde anti-Toxoplasma antikorları saptanan 68 gebenin IgG avidite testleri mikro ELISA yöntemiyle araştırıldı. IgM pozitif bulunan hastaların %83.3'ünde düşük IgG avidite, IgM negatif olanların %59.7'sinde yüksek IgG aviditesi bulundu. Yüksek aviditesi olan hastaların 1(%2.6)'inde IgM pozitifken 37 (%97.4)'sinde IgM negatif olarak saptandı. Akut infeksiyon ile önceden geçirilmiş infeksiyon ayrımında IgG avidite testinin IgG, IgM ve IgA antikorlari ile birlikte yapılması yararlı olacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim