Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-020
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PYOJENİK KARACİĞER APSESİNE YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Mehmet BALCI, Şua SÜMER, Onur URAL
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Pyojenik karaciğer apsesi, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae

Pyojenik karaciğer apsesi nadir görülür ve mortalitesi yüksektir. Klinik bulguları ateş, bulantı ve sağ hipokondriyal bölgede ağrıdır. En sık etken olarak saptanan mikro-organizmalar, Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae'dir. Kontrastlı karın tomografisi tanıda kullanılan altın standart yöntemdir. Tedavisi uygun antibiyotik kullanımı ve apse drenajıdır. Bu yazıda, laparoskopik kolesistektomi komplikasyonu olarak, E. coli ve K. pneumoniae'nin etken olduğu karaciğer apsesi tanısı olan bir olgu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim