Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 071-075
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TERBİNAFİN İLE FLUKONAZOL KOMBİNASYONUNUN CANDIDA ALBICANS KÖKENLERİNE KARŞI IN VITRO ETKİSİ
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Terbinafin, flukonazol, Candida albicans, antifungal kombinasyon, dama tahtası (checkerboard) yöntemi

Bu çalışmanın amacı, terbinafin ve flukonazolün yalnız başına ve kombinasyon halinde 31 klinik Candida albicans kökeni üzerine in vitro etkinliğini saptamak idi. Deney kökenlerinin MIC aralıkları ve %50 ve %90'ını baskılayan MIC değerleri (MIC50 ve MIC90 sırasıyla) mikrodilüsyon yöntemi ile terbinafin için 0.25->8 µg/ml ve 8 ile >64 µg/ml; flukonazol için 0.25->64 µg/ml ve 16 ile 64 µg/ml bulundu. İki antifungal madde arasındaki ilişki dama tahtası yöntemiyle saptandı; 18 köken (%58) için aditif ve 13 (%42) köken için sinerjikti. İki ilacın kombinasyonunda antagonistik etki saptanmadı. Bu bulgular cesaret verici olmakla birlikte, sonuçların in vitro ve in vivo uyumunun kontrollu klinik çalışmalarla araştırılması gereklidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim