Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-079
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SIK KAN BAĞIŞLAYAN KAN VERİCİLERİNDE İNFEKSİYON GÖSTERGELERİ
Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Hüsnü PULLUKÇU1, İmre ALTUĞLU1, Aysu KARADOĞAN2, Yeşim AYDINOK3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kan Merkezi, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı-Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Kan vericileri, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV1/2, infeksiyon göstergeleri

Bu çalışmanın amacı, kan bağışlama sayısı ile viral infeksiyon gösterge olumluluğu arasındaki ilişkiyi saptamaktı. Ege Üniversitesi Kan Merkezi'ne başvuran 4537 kan verici önceden kan bağışında bulunma sayılarına göre üç gruba ayrıldı. Beş-dokuz kez arası kan verenler ile 10 ve üzerinde kan verenlerdeki HBsAg ve anti-HCV oranlarının daha önceden hiç kan vermemiş-dört kez kan vermiş vericilere oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlendi.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim