Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 099-102
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOLESTAZLA SEYREDEN BİR SARILIK OLGUSU NEDENİYLE: TİFO HEPATİTİ
Filiz ARABACI, Hasan IRMAK, Hayrettin AKDENİZ, A. Pekcan DEMİRÖZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
Anahtar Sözcükler: Tifo, hepatit, kolestaz, tifo hepatiti

Tifoda karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk sık görülmekle beraber akut hepatit kliniği şeklinde seyreden ciddi karaciğer tutulumu enderdir. Literatürde 150'yi aşkın olgu olup tifolu olguların % 1-26'sında gelişebildiği bildirilmiştir. Bu yazıda, 21 yaşında bir erkek hastada görülen, kolestatik seyirli akut hepatit tablosunda gelişen bir tifo olgusu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim