Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 325-328
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TOXOPLASMA GONDII ÜZERİNE KLARİTROMİSİNİN IN VIVO VE IN VITRO ETKİSİ
Hande DAĞCI1, Çiler AKISÜ2, Ahmet ÜNER1, Ümit AKSOY2, Şebnem ÜSTÜN3
1Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Ege University; Izmir
2Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University; Izmir
3Section of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ege University; Izmir
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, klaritromisin, in vivo duyarlılık, in vitro duyarlılık, deneysel infeksiyon, doku kültürü

Son yıllarda toksoplazmozun semi-sentetik makrolitlerle tedavisi ile igili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, semi-sentetik bir makrolit olan klaritromisinin Toxoplasma gondii üzerine in vivo ve in vitro etkileri araştırılmıştır. In vivo olarak, klaritromisin farklı dozlarda intraperitoneal ve gavaj yolu ile T. gondii ile infekte farelere verilmiştir. Diğer dozlarla karşılaştırıldığında, en iyi sonucun gavaj yolu ile 300 mg/kg/G'lık uygulama ile elde edildiği saptanmıştır (Mann Whitney U test, p< 0.05). Klaritromisin farklı dozlarda T. gondii ile infekte monolayer HEP-2 hücrelerine eklenmiş ve 50 mg/L'lik dozun daha etkili olduğu belirlenmiştir (Mann Whitney U test, p< 0.05). In vivo ve in vitro deneme sonuçlarına göre, klaritromisinin T. gondii'nin üremesini inhibe ettiği saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim