Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 353-358
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SUÇİÇEĞİ İNFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN PURPURA FULMİNANS: OLGU SUNUMU
Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERİLİ, Yeşim ERGÜDENLER, Fatih SUN
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Anahtar Sözcükler: Suçiçeği, komplikasyon, Purpura fulminans

Onyedi aylık kız olgu ateş yüksekliği, sol bacak üst ve ön yüzündeki mor lekeler ve şişlik nedeni ile başvuru üzerine yatırıldı. Öyküsünden altı gün önce suçiçeği tanısı konulduğu öğrenilen olgunun fizik muayenesinde sol bacakta ve gluteal bölgelerde daha çok sayıda ve değişik boyutlarda olmak üzere her iki ekstrimitede purpura, ekimoz ve nekroz alanları vardı. Protein-C, protein S, antitrombin III düzeyleri düşük; antikardiyolipin antikorları yüksek bulunan olgu suçiçeği infeksiyonu sonrası gelişen purpura fulminans olarak değerlendirildi. Hastaya antibiyotik tedavisi ile birlikte düşük molekül ağırlıklı heparin ve taze donmuş plazma verildi. İzleminin yedinci gününde d-dimer ve kanama diyatez testleri normale döndü, ancak protein C, protein S, antitrombin III düzeyindeki düşüklük devam etti. Sol bacaktaki nekrozun kemik dokusuna kadar ilerlemiş olması nedeni ile debritman ve flep için izleminin sekizinci günü plastik cerrah merkezine gönderildi. Hastalığın iyileşmesini takiben yapılan kontrollerde protein C, protein S, antitrombin III ve antikardiyolipin antikorları normal bulundu. Olgu, su çiçeğinin nadir bir komplikasyonu olması nedeniyle sunuldu.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim