Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 365-368
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA IgG AVİDİTE TESTİNİN DEĞERİ
Selda SAYIN KUTLU, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Anahtar Sözcükler: IgG avidite testi, infeksiyon hastalıkları

IgG antikor avidite testleri, primer infeksiyonun olası etiyolojisini ve süresini belirlemede ve primer infeksiyonun re-infeksiyon, reaktivasyon ya da aşılama sonrası yanıttan ayrımında kullanılmaktadır. Bu makalede, IgG avidite testleri ile ilgili kaynaklar gözden geçirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim