Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 221-224
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AN EPIDEMIC OF MEASLES IN ADULTS
Orhan YILDIZ, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
Keywords: Measles, adult, epidemic, clinical features, complication, serological diagnosis

Six cases of adult measles hospitalized in the Department of Infectious Diseases, Erciyes University Hospital, between April 2001 and May 2001, were retrospectively analyzed for clinical and laboratory findings. The diagnosis was established on standard clinical findings in all cases, and the diagnosis was confirmed serologically in tree cases. All patients had fever and maculopapular rash. One patient had splenomegaly, one patient had cough and bronchospasm, three patients had laboratory evidence of hepatitis and one patient had rash on his hands and feet. This epidemic of measles seen in adults indicates that inadequate attention has been given to the immunization in Turkey.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim