Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-092
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
THE EVALUATION OF INFLUENZA VACCINATION RATE AND KNOWLEDGE ABOUT INFLUENZA VACCINATION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Hüsnü PULLUKÇU2, Hilal SİPAHİ3, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN2
1SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Keywords: Influenza vaccination, chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) causes high mortality and morbidity due to infectious exacerbations. Of infectious exacerbations 25-30 % are of viral origin. The aim of this study was to investigate the influenza vaccination rate, level of knowledge about influenza vaccination and whether it had any effect on the number of COPD exacerbation for one year in COPD patients. Totally 98 COPD patients were included in the study (73 male, 25 female, aged 62.76±10.47). The influenza vaccination rate for the last year was 34.7%. An average of 2.12±1.17 COPD exacerbations was determined for the last year in 34 influenza vaccinated patients, whereas an avarage of 2.67±1.24 COPD exacerbations was determined in 64 unvaccinated patients. It was seen that 51 COPD patients (52.1%) knew that they had to be vaccinated with influenza vaccine. In conclusion, although influenza vaccine is routinely recommended in national and international COPD diagnosis and treatment guidelines, the rate of influenza vaccination is low in Turkey.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim