Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-096
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DETECTION OF AFLATOXIN M1 IN MILK AND CHEESE PRODUCTS CONSUMED IN SARIKAMIŞ, TÜRKİYE
Ekrem KİREÇCİ1, Mustafa SAVAŞÇI2 Ahmet AYYILDIZ3
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı, Sarıkamış, Kars
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Keywords: Milk, cheese, aflatoxin M1, ELISA

Aflatoxins may cause acute or chronic disease both in humans and animals when present in high amounts in consumed food. Feed contaminated with aflatoxin B1 which has a high carcinogenic effect, is metabolized in the digestive tract and passes into the milk of animals as aflatoxin M1 (AFM1). Humans, especially infants and young children who consume contaminated milk and milk products are at high risk for AFM1 toxin. This study was planned in order to determine the presence and level of AFM1 in market milk and cheese commercialized in the Sarıkamış Region of Turkey. Using ELISA AFM1 was detected in 68 (85 %) of the 80 milk and cheese samples tested, and in 30 of the samples (37.5 %) the amount of AFM1 was found over the levels permitted by the Turkish Food Codex.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim