Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-100
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MENINGOVENTRICULITIS DUE TO LISTERIA MONOCYTOGENES IN AN IMMUNOCOMPETENT ADULT
Şehnaz GÜNGÖR1, Gaye URAL1, Onur URAL2, İnci TUNCER3
1Konya Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Keywords: Listeria monocytogenes, meningoventriculitis,adult, immunocompetent

In this paper, a 25-year-old female patient, immunocompetent, with Listeria monocytogenes meningoventriculitis is presented. The patient gave no response to initial ceftriaxone therapy. Listeria monocytogenes grew in her cerebrospinal fluid culture. Magnetic Resonance Imaging (MRI) revealed a high signal consistent with ventriculitis. The patient was successfully treated with gentamycin and ampicilllin-sulbactam combination. Listeria monocytogenes should be considered in immuncompetant patients with purulent meningitis no responsive for appropriate antibiotherapy.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim