Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-073
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
FEVER OF UNKNOWN ORIGIN: REPORT OF 27 CASES
Özgür SATILMIŞ1, Nazlım AKTUĞ DEMİR2, Şua SÜMER2, Onur URAL2
1 Çankırı Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Kliniği, Çankırı
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Konya
Keywords: Fever of unknown origin, infectious diseases

The purpose of this retrospective study was to evaluate 27 patients with fever hospitalized in the Infectious Disease Clinic, Meram Medical Faculty, Konya, Turkey, 2002- 2007. The median age of the patients was 46 (16-72); the patients were 16 males (59.3%), and 11 females (40,7%). In 11 patients (40.8%) infections, in 7 patients (25.9%) collagen vascular diseases, in 6 patients (22.2%) neoplasms, and in 2 patients (7.4%) miscellaneous diseases were found responsible for FUO. In one patient (3.7%) the etiology could not be found.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim