Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-016
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MUMPS AND VARICELLA ENCEPHALITIS IN ADULTS: TWO CASES WITH COMPLICATED COURSE
Ayşegül ULU KILIÇ, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Aysel ÇELİKBAŞ, Salim YAPRAKÇI, Mustafa EROĞLU, Başak DOKUZOĞUZ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Keywords: Chickenpox, mumps, encephalitis, complication, adult

The chickenpox and mumps are mainly childhood diseases. Encephalitis may develop during the course of these infections or in postinfectious period. Atypical symptoms and complications occur more frequent in adult patients. The encephalitis may occur during the period in which the parotid swelling is not noticed in mumps or the skin eruptions are regressed in chickenpox. In this article, two immunocompetent adults with complications of mumps and chickenpox are presented, and the relevant literature is reviewed. It is emphasized that complications can be prevented by routine vaccination.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim