Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 103-105
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS'UN NEDEN OLDUĞU NONMENSTRÜEL TOKSİK ŞOK SENDROMLU İKİ OLGU
Emel DUYAR, Mustafa SÜNBÜL, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Kelimeler: Stafilokok, Staphylococcus aureus, toksik şok sendromu
Özet
Staphylococus aureus'a bağlı toksik şok sendromu (TŞS) genellikle menstruasyon ile birlikte görülmesine karşın nonmenstrüel olgularda da bildirilmektedir. Bu yazıda, nonmenstrüel toksik şok sendromlu 45 yaşında bir kadın ve 38 yaşında bir erkek olmak üzere iki olgu sunulmuştur. Birinci olguda eldeki lezyondan, ikinci olguda boyundaki apse odağından S. aureus izole edilmiştir. Her iki olgu da antimikrobiyal ile başarı ile tedavi edilmiştir. İki olguda da gözlemlendiği gibi, şok tablosu ve döküntü ile başvuran her hastada toksik şok sendromu ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim