Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İNFLUENZA VİRUS AŞISI İLE AŞILANMIŞ BİREYLERDE ELISA İLE SEROKONVERSİYONUN GÖSTERİLMESİ
Murat SAYAN1, Sabahat GENÇ2, Ayşe YÜCE3, Eyüp Sabri UÇAN2, Nuran YULUĞ1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Influenza virus, Split Virion Aşı, serokonversiyon, ELISA, hemoglütinasyon inhibisyon testi
Özet
İnfluenza virusları, dünyada yaygın epidemilere yol açabilmekte ve solunum yolları kökenli hastalıklarda önemli mortalite ve morbidite nedeni olabilmektedir. Bundan dolayı aşılama, virusdan korunmak için en iyi yöntem olarak gösterilmektedir. Bu çalışmanın amacı, influenza virus aşılamasından sonra serokonversiyonun izlenmesinde ELISA'nın yerini saptamaktır. Çalışmada, 1994-95 influenza mevsimi öncesinde, kronik obstrüktif akciğer hastalıklı ve astımlı 50 hasta, trivalan influenza aşısı ile aşılandı. Aylar içindeki antihemaglutinin antikorlarının değişimi ELISA ile izlendi ve bu yöntemin duyarlılık ve özgüllüğü hemaglutinasyon inhibisyon yöntemiyle karşılaştırıldı. IgG antikorlarının serokonversiyonu; altıncı ayda H1N1 subtipi için % 64, H3N2 subtipi için % 52, ve B tipi için %40 olarak saptandı ve ELISA'nın duyarlılığı %76 ve özgüllüğü %88 olarak belirlendi. Aşılamadan altı ay sonra, antihemaglutinin IgG antikorlarının artışı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.005). Sonuç olarak, aşılamanın, hastaların önemli bir kısmında, var olan hemaglutinasyon inhibisyon antikorlarını arttırdığı, ELISA'nın zaman almayan ve göreceli olarak duyarlı ve özgül bir yöntem olduğu, serokonversiyonu ve infeksiyonu izlemede kullanılabileceği düşünülmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim