Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-100
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
MOKSİFLOKSASİN VE SİPROFLOKSASİNİN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINA KARŞI IN-VITRO ETKİNLİĞİ
Alpay AZAP, Serpil ÖZKAN, Hande AYGÜN, Sevil GÜL, Dilek YAĞCI, Osman MEMİKOĞLU, Emin TEKELİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, moksifloksasin, siprofloksasin, in vitro antibiyotik duyarlılığı, agar dilüsyon yöntemi
Özet
Bu çalışmanın amacı Staphylococcus aureus'a moksifloksasin ve siprofloksasinin in vitro etkinliğini saptamak idi. Klinik örneklerden izole edilen ve infeksiyon etkeni olarak kabul edilen 440 S. aureus suşunun siprofloksasin ve moksifloksasine in-vitro duyarlılığı, NCCLS önerileri doğrultusunda, agar dilüsyon yöntemi ile araştırılıp minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri belirlendi. Siprofloksasin için duyarlılık, orta duyarlılık ve dirençlilik sınırları sırasıyla; ≤ 1 mg/L, 2 mg/L ve ≥ 4 mg/L olarak kabul edildi. Çalışmaya alınan 196 metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) suşunun 27'si (%14), 244 metisiline dirençli S. aureus (MRSA) suşunun 239'u (%98) siprofloksasine dirençli idi. Siprofloksasine dirençli 27 MSSA suşunda, moksifloksasin için MİK50 ve MİK90 değerleri sırası ile 0.25 mg/L ve 4 mg/L bulundu. Siprofloksasine duyarlı MSSA suşlarında ise bu değerler sırasıyla ≤ 0.125 mg/L ve 0.250 mg/L idi. Moksifloksasin, MSSA suşlarına karşı siprofloksasinden en az dört kat daha etkindi, ancak MRSA suşlarına karşı etkinlik açısından moksifloksasin ve siprofloksasin arasında fark saptanmadı (her iki ilaç için de MİK90 değeri: ≥ 16 mg/L). Moksifloksasin, MSSA'nın neden olduğu infeksiyonların tedavisinde iyi bir alternatif olabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim