Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 415-418
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
TÜBERKÜLOZ MENİNJİTTE BEYİN-OMURİLİK SIVISINDA ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ
Bahar ÖRMEN1, Murat ÖRMEN2, Nesrin TÜRKER1, Nejat Ali COŞKUN1, Banu ÖNVURAL2, Figen KAPTAN1, Sibel EL1, Serap URAL1, İlknur VARDAR1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz meninjit, adenozin deaminaz, beyin-omurilik sıvısı, tanı
Özet
Tüberküloz meninjit; tüberkülozun en ağır klinik şeklidir. Mortalite ve sekel oranlarının yüksek olması nedeniyle hastalığın erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Tüberküloz meninjit tanısında hızlı sonuç veren ve duyarlılığı yüksek testlere gereksinim vardır. Bu amaçla, bu çalışmada; tüberküloz meninjitli olguların beyin-omurilik sıvısı (BOS)'nda Adenozin Deaminaz (ADA) aktivitesi ölçümünün tanıya katkısı değerlendirildi. Çalışmaya 20 tüberküloz meninjit öntanılı olgu ve 20 kontrol olgusu alındı. Beyin-omurilik sıvısı ADA aktivitesi bu iki grupta sırasıyla 16.02 + 10.95 U/L ve 2.30 + 1.27 U/L olarak saptandı. Tüberküloz meninjit öntanılı grupta BOS ADA aktivitesi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p= 0.000). Farklı cut-off değerlerine göre BOS ADA düzeylerinin özgüllüğü ve duyarlılığı hesaplandı. Sonuç olarak; BOS'ta ADA ölçümünün, tüberküloz meninjitin ayırıcı tanısında destekleyici bir test olduğu saptandı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim