Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 205-210
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİ
Funda DOĞRUMAN AL, A. Esin AKTAŞ, Erdal TUNCEL, Ahmet AYYILDIZ, Hakan USLU, Osman AKTAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Kelimeler: Candida, mayalar, klinik örnekler, identifikasyon
Özet
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanelerinde, mikrobiyoloji rutin laboratuvarlarına gönderilen çeşitli örneklerden izole edilen Candida türleri, klinik örneklere göre dağılımını belirlemek ve daha dirençli olduğu bildirilen non-albicans kökenlerin sıklığını saptamak amacıyla değerlendirilmiştir. Toplam 363 maya suşu germ tüp, Tween 80'li mısır unlu agarda morfolojik görünüm ve API 20C AUX kiti ile fermentasyon ve asimilasyon reaksiyonları yönünden araştırılarak tanımlanmıştır. İzole edilen 363 Candida kökeninin 172'si Candida albicans (%47.4), 79'u C. tropicalis (%21.8), 55'i C. glabrata (%15.2), 18'i C. parapsilosis (%5), 18'i C. kefyr (%5), 11'i C. krusei (%3), dokuzu C. lypolitica (%2.5) ve biri de C. lusitaniae (%0.3) olarak tanımlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim