Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-044
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
YAYGIN MYCOBACTERIUM BOVIS BCG İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI
Cengiz ÇAVUŞOĞLU1, Pınar AKINCI1, İlknur SÖYLER1, Nuri BAYRAM2, Fadıl VARDAR2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Mycobacterium bovis BCG, yaygın infeksiyon, moleküler tanı, IFN-γ reseptör defekti
Özet
Aşı kökeni olarak kullanılan Mycobacterium bovis BCG konjenital veya kazanılmış bağışıklık yetmezliği olan bireylerde yaygın infeksiyona yol açabilmektedir. Homozigot IFN-γ reseptör defekti olan dokuz aylık erkek bebekte BCG aşısından kısa bir süre sonra yaygın BCG infeksiyonu gelişti. Aksiller lenf düğümünden hazırlanan preparatların asidorezistan boyamasında çok sayıda asidorezistan basil görüldü. Kültür olarak 31.5 günlük inkübasyonun ardından MB/BacT (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa), dördüncü haftada Löwenstein - Jensen besiyerinde asidorezistan basil üredi. Kültürde üreyen bakteri PCR-ters hibridizasyon temeline dayanan Genotype MTBC (Hain Lifescience, Nehren, Almanya) testi ile M. bovis BCG olarak tanımlandı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim