Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-063
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
REKÜRREN BAKTERİ MENİNJİTLERİ
Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, Serap URAL, Nejat Ali COŞKUN, İlknur VARDAR, Figen KAPTAN, Sibel EL, Heval BOZDAĞ
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
Anahtar Kelimeler: Meninjit, bakteri meninjiti, rekürrens
Özet
Bu çalışmanın amacı, rekürren bakteri meninjitlerini klinik ve laboratuvar özellikleri açısından değerlendirmek idi. Çalışmada, 2000- 2005 yılları arasında kliniğimizde rekürren bakteriyel meninjit (RBM) tanısıyla izlenen 17 olgu klinik ve laboratuvar özellikleri yönünden retrospektif olarak incelendi. Olguların dördü kadın, 13'ü erkekti. Atak sayısı iki ile altı arasında değişmekteydi. Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kültürlerinde dört olguda (%23.5) Streptococcus pneumoniae, intrakraniyal tümör ameliyatı geçirmiş olan bir olguda metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilakok (MDKNS) izole edildi. Bir olgunun ise Gram boyalı BOS preparatında Gram-negatif diplokoklar görüldü. Rekürren bakteri meninjitine neden olabilecek hazırlayıcı faktörler araştırıldığında; olguların ikisinde kafa travması, birinde ameliyat öyküsü, birinde ateşli silah yaralanması, ikisinde kafa travması ve rinore, birinde kafa travması, sinüzit ve rinore, ikisinde kafa travması ve sinüzit, birinde kafa travması, mastoidit ve kronik otit, birinde temporal apse, mastoidit ve kronik otit olmak üzere toplam %65 oranında hazırlayıcı faktör saptandı. Olguların 11(%64.8)'i tam olarak iyileşirken dört olguda (% 23.5) sekel görüldü. İki (%11.7) olgu kaybedildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim