Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-074
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
SPLENEKTOMİLİ HASTALARIN PNÖMOKOK AŞISI İLE BAĞIŞIKLANMA ORANLARI VE DİĞER AŞILAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Şebnem ÖZKÖREN ÇALIK, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Pnömokok aşısı, immünizasyon, splenektomi
Özet
Splenektomi yapılan olgularda gelişebilecek infeksiyonlardan korunmada etkin bağışıklama ve eğitim ile infeksiyon sıklığını azaltmak mümkündür. Bu yazıda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2004-2006 yılları arasında splenektomi yapılmış hastalar, hastane kayıtlarından retrospektif olarak taranarak aşılanma öyküleri ve bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya splenektomi yapılan toplam 72 hastanın 36'sı alınabilmiştir. Otuz altı hastanın 15'ine (%41.7) ameliyat öncesi, 12'sine ise (%33.3) ameliyat sonrası pnömokok aşısı uygulanmıştır. Bu hastalardan ikisine hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası aşı uygulanmıştır. On hastaya pnömokok aşısı bile yapılmaması, uygulanan pnömokok aşılarının da değişik dozlarda ve sıklıkta yapılması, diğer aşılar konusunda bilgilendirme yapılmaması, hem hekimlerin hem de hastaların eğitim ihtiyacı olduğunu düşündürmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim