Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-083
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DİDİM'DE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Selda SAYIN-KUTLU1, Murat KUTLU2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Servergazi Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Denizli
Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, üriner infeksiyon, in vitro antibiyotik duyarlılığı, disk difüzyon testi
Özet
Bu çalışmada, Didim'de toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Haziran 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında üriner sistem infeksiyonu etkeni olarak izole edilen 112 E. coli suşunda disk difüzyon testi ile trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) (%37.5), nitrofurantoin (%25), sefazolin (%37.5), sefuroksim aksetil (%17.8), sefiksim (%8.9), amoksilin/klavulanat (%28.5), siprofloksasin (%14.2) ve gentamisine (%26.7) karşı direnç oranları saptandı. Ampirik tedavi seçiminde, bölgesel antimikrobiyal direnç oranlarının bilinmesi, antibiyotiklerin etkin kullanılmasına katkıda bulunacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim