Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-088
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
TAM OTOMATİK KEMİLUMİNESANS İMMUNASSAY İLE DÜŞÜK DÜZEYDE ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (ANTİ-HCV) POZİTİF SAPTANAN ÖRNEKLERİN HCV RNA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlhan AFŞAR, Aslı Gamze ŞENER, Berna GÖNÜL, Nükhet KURULTAY, Metin TÜRKER
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Yeşilyurt, İzmir
Anahtar Kelimeler: Anti-hepatit C virüs (Anti-HCV), HCV RNA, yalancı pozitiflik, kemiluminesans immunoassay
Özet
Bu çalışmanın amacı VITROS anti-HCV assay version 3.0 (Ortho-Clinical Diagnostics) ile incelenip anti-hepatit C virüs (anti-HCV) düşük pozitif saptanan örneklerinde (S/Co<5) HCV RNA düzeylerinin saptanmasıdır. Anti HCV tam otomatik kemiluminesans immunassay, HCV RNA ise Real Time (Gerçek Zamanlı) PCR yöntemi ile çalışıldı. Çalışma süresinde 65 serum örneğinde anti- HCV düşük düzeyde (S/Co<5) saptandı. HCV RNA'sı çalışılan 65 serum örneğinin hiç birisinde HCV RNA pozitif olarak saptanmadı. VITROS anti-HCV assay version 3.0 (Ortho-Clinical Diagnostics) ile araştırılan anti-HCV‘nin düşük pozitifliklerinde (S/Co<5) yalancı pozitifliğin yüksek olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim