Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
GEBZE'DE ŞARBON
Meliha MERİÇ, Ayse WILLKE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit / Kocaeli
Anahtar Kelimeler: bacillus anthracis, şarbon, deri şarbonu, antibiyotik direnci
Özet
Bu çalışmada, Kocaeli'nin Gebze ilçesi'ne bağlı Dilovası beldesi'nde saptanan küçük bir şarbon salgının incelenmesi amaçlanmıştır. Bir hastaya deri şarbonu tanı konulmasının ardından, hastanın yaşadığı bölgede saha taraması yapıldı. Salgının, kaçak olarak kesilip dağıtılan hasta hayvanların etlerinden kaynaklandığı saptandı. Hastaların lezyonlarından alınan örneklerden kültürler yapıldı. Klinik özelliklerine dayanarak toplam 12 hastaya deri şarbonu tanısı konuldu. Hastaların lezyonlarının tümü şarbon püstülü formundaydı. Hastaların yaşları 18 ile 61 yaş (ortalama yaş 34,41 + 15,38) arasında değişmekte idi. Hastaların yedisi kadındı. On hasta hastanemize başvurduğunda şarbona etkili bir tedavi görmekteydi ve bu hastalardan alınan kültürlerde etken üretilemedi. Daha önce tedavi görmemiş iki hastanın lezyonundan alınan örneklerin Gram ve metilen boyalı preparatlarında şarbon basili görüldü. Bu hastaların birinden alınan örneğin kültüründe Bacillus anthracis üretildi. Üretilen B. anthracis suşu penisilin, eritromisin, sefazolin, sefoperazon, tetrasiklin, siprofloksasin ve imipeneme duyarlı iken sefotaksim, seftazidim ve trimetoprim/sulfametaksazole dirençli bulundu. Penisilin ile tedavi edilen hastaların tümü iyileşti.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim