Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 217-223
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
BAĞIŞIKLAMANIN EKONOMİK ANALİZİ
Şafak TANER GÜRSOY, Zeliha Aslı ÖCEK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: aşı, bağışıklama, ekonomik analiz, maliyet etkinlik, PCV7
Özet
Son yıllarda pek çok yeni aşının kullanıma girmesiyle, aşı programlarının ekonomik analizlerine ilişkin çalışmalarda artış olmuştur. Bu yazının amacı, bağışıklamada ekonomik analiz yaparken izlenen basamakları açıklayarak, analiz çalışmalarının Türkiye açısından geçerliliğini PCV7 üzerinden tartışmaktır. Bağışıklamanın ekonomik analizinde izlenen basamaklar; bakış açısının seçilmesi, ekonomik analiz tekniği seçimi, doğumdan sonra kaç yılın hesaba katılacağının belirlenmesi, iskonto oranı seçimi, bir dozun maliyetinin belirlenmesi, aşının etkinliğinin belirlenmesi, model oluşturma, modeldeki hastalıkların insidanslarının, fatalite hızlarının ve maliyetlerinin belirlenmesi, aşılama şemasının seçimi ve duyarlılık analizlerinin yapılmasıdır. Bu basamakların her birinde analizin yapıldığı ülkeye ait veriler kullanılmaktadır. Bu analiz sonuçlarını Türkiye'de kullanmadan önce sonuçlar üç temel soru üzerinden tartışılmalıdır: Çalışma sonuçları Türkiye için geçerli mi? Ulusal verilerimiz var mı? Önceliğimiz nedir? Bağışıklama hedefleri ve harcamaları ne yazık ki ulusal politikalarla değil, uluslararası kuruluşların belirlediği politikalarca yönlendirilmektedir. Bu nedenle bağımsız ve sağlığı önceleyen siyasi irade, özerk bir teknoloji değerlendirme kurumu ve önceliklendirme süreci zorunludur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim