Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-101
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOKUDA KiTiN VARLIĞI İLE MANTAR İNFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HAYVAN MODELLERİNDE GÖSTERİLMESİ
Semra KUŞTİMUR, Sibel AYDOĞAN, Ayşe KALKANCI, Elife BERK, Burçe YALÇIN, Sezen BOLAT
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Kitin, hayvan modeli, kandidoz, aspergilloz
Özet
Hücre duvarının ana içeriklerinden biri olan kitin (C8H13O5N)n, mantar infeksiyonu gelişen dokularda dağılmaktadır. Kitinin sayısal olarak ölçümü mantar yükünü göstermektedir. Bu çalışmada, akciğer aspergillozu ve sistemik kandidoz oluşturulan iki ayrı hayvan modelinde, dokudaki kitin varlığının sayısal olarak gösterilmesi, diğer infeksiyon göstergeleri ile bu değerlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. İnfeksiyon varlığı; doku örneklerinin kültürü, dokuda histopatolojik olarak mantar elemanlarının gösterilmesi ve kan örneklerinde RealTime-PCR yapılması ile doğrulanmıştır. Kitin ölçümü spektrofotometrik olarak yapılmıştır. Aspergillus ile infekte akciğer dokusunda ortalama optik dansite değeri 0.373 iken, Candida ile infekte hayvanın böbrek dokusunda ortalama 0.492 olarak ölçülmüştür. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Bu çalışma sonucunda, kitinin aspergillozlu akciğerlerde kandidozlu böbreklerden daha az dağıldığı gösterilmiştir. Ayrıca, kitin varlığı kandidozda kültür, patoloji ve PCR sonuçları ile uyumlu; aspergillozda ise kültür ve patoloji ile uyumlu, ancak PCR ile kısmen uyumlu bulunmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim